Zachodniopomorski Związek Jeździecki

Opłaty

Lp Rodzaj Opłaty Kwota
1 Rejestracja Klubu Jeździeckiego w ZZJ 300 zł
2 Roczna składka członka zwyczajnego (klubu) 200 zł
3 Rejestracja członka wspierającego 500 zł
4 Roczna składka członka wspierającego 300 zł
5 Rejestracja w ZZJ zawodnika do 18 lat 60 zł
6 Rejestracja w ZZJ zawodnika powyżej 18 lat 80 zł
7 Licencja roczna zawodnika zrzeszonego do 18 lat - starty regionalne 60 zł
8 Licencja roczna zawodnika zrzeszonego powyżej 18 lat - starty regionalne 70 zł
9 Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego (BPK) do 18 lat 170 zł
10 Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego( BPK) powyżej 18 lat 220 zł
11 Zmiana barw klubowych (nie zawiera licencji rocznej) 220 zł
13 Przerejstrowanie zawodnika z klubu do klubu 220 zł
14 Rejestracja konia w ZZJ ( obowiązuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji ) 70 zł
15 Rejestracja kuca w ZZJ ( obowiązuje wypełnienia wniosku "Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji ) 60 zł
16 Zmiana nazwy konia/kuca w stosunku do rodowodu 120 zł
17 Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku '' Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji '' ). 45 zł
18 Zmiana właściciela kuca ( przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji " ). 40 zł
19 Licencja roczna konia - starty w zawodach regionalnych 60 zł
20 Licencja roczna kuca - starty w zawodach regionalnych 50 zł
22 Wypożyczenie zestawu pomiaru czasu z fotokomórką plus tablica świetlna / 1 dzień / 300 zł
23 Jednorazowa licencja dla konia/ kuca uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 60 zł