Zachodniopomorski Związek Jeździecki

Opłaty

Lp Rodzaj Opłaty Kwota
1 Rejestracja Klubu Jeździeckiego w ZZJ 300 zł
2 Roczna składka członka zwyczajnego (klubu) 200 zł
3 Rejestracja członka wspierającego 500 zł
4 Roczna składka członka wspierającego 300 zł
5 Rejestracja w ZZJ zawodnika juniora (do 18 lat) 60 zł
6 Rejestracja w ZZJ zawodnika seniora 80 zł
7 Licencja roczna zawodnika zrzeszonego juniora (do 18 lat ) starty regionalne 60 zł
8 Licencja roczna zawodnika zrzeszonego seniora - starty regionalne 70 zł
9 Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego (BPK) juniora (do 18 lat ) 170 zł
10 Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego( BPK) seniora 220 zł
11 Zmiana barw klubowych (nie zawiera licencji rocznej) 220 zł
13 Przerejstrowanie zawodnika z klubu do klubu 220 zł
14 Rejestracja konia w ZZJ 70 zł
15 Rejestracja kuca w ZZJ 60 zł
16 Zmiana nazwy konia/kuca w stosunku do rodowodu 120 zł
17 Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie) 45 zł
18 Zmiana właściciela kuca (przerejestrowanie) 40 zł
19 Licencja roczna konia - starty w zawodach regionalnych 60 zł
20 Licencja roczna kuca - starty w zawodach regionalnych 50 zł
22 Wypożyczenie zestawu pomiaru czasu z fotokomórką plus tablica świetlna / 1 dzień / 300 zł
23 Jednorazowa licencja dla konia/ kuca uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 60 zł