Zachodniopomorski Związek Jeździecki

descdescdescdescdescdescdesc

  • Budzistowo k/ Kołobrzegu

    , HZT-B,HZR-B
    , KJ Derby

AKTUALNOŚCI

Serdecznie dziękujemy Panu Mateuszowi Węsierskiemu za udostępnienie na stronę ZZJ zdjęć wykonanych podczas Dni Olimpijczyka

oraz Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w Skokach w dniu 5 października br.w Białym Borze. 

Seminarium licencyjne dla sędziów dyscypliny skoki zaplanowane jest na dzień 9 listopada br. !!

Rozpoczęcie zajęć o godzinie 11.00 w sali Zachodniopomorskiej Szkoły  Biznesu przy ulicy Żołnierskiej 53 w Szczecinie . Wykładowca Dariusz Orzoł . Aktualne przepisy komisaryczne omówi koleżanka Małgorzata Szkudlarek.Wszystkie dodatkowe informacje : Karolina Mądry telefon 512 255 589. 

Uwaga szkoleniowcy ! Na adres mailowy : zzj.szczecin@gmail.com prosimy o zgłaszanie swoich podopiecznych zawodników do kadry ZZJ w 2020 roku.!!

Zgłoszenia zawodników z kategorii wiekowych : młodzik , junior młodszy , junior prosimy przygotowywać według poniższego schematu .

Imię i nazwisko / rok urodzenia / Klub lub BPK / dyscyplina / wyniki sportowe .

Kurs i studia podyplomowe " Menedżer Sportu i rekreacji " w Szczecinie !!

Szkolenie jest kierowane do osób funkcjonujących zawodowo w obszarze kultury fizycznej. Współorganizatorem kursu i studiów jest Zachodniopomorska Federacja Sportu. Wszystkie pozostałe istotne informacje znajdziemy w załączonym pliku. 


Załącznik: