Zachodniopomorski Związek Jeździecki

descdescdescdescdescdescdescdescdescdesc

  • Drzonków.


    , Lubuski ZJ.

  • Drzonków


    Lubuski ZJ

AKTUALNOŚCI

Zarząd przypomina, że w celu ustalenia optymalnego dla zawodników i organizatorów kalendarza imprez określono zasady jego tworzenia. Zgodnie z ustaleniami na zebraniu organizatorów zawodów w trakcie Walnego Zjazdu w styczniu, wszyscy organizatorzy bez względu na wielkość i możliwości finansowe są równi i od tej zasady nie będziemy robić żadnych wyjątków. Jednym z celów jest ochrona zatwierdzonego kalendarza przed zmianami na ostatnią chwilę. W pełni doceniamy wysiłki CSJ Coval na rzecz rozwoju sportów jeździeckich na terenie naszego województwa, jednak w konkretnej sytuacji szeroko opisywanej przez Panią Mańczak w internecie, mimo całego szacunku i sympatii dla Niej, nie możemy spełnić Jej życzeń. Niezgodna z zasadami akceptacja, wpisanych warunkowo do kalendarza, zawodów w Białym Borze byłaby działaniem na szkodę innych organizatorów i w bliskiej perspektywie mogłaby spowodować zniechęcenie mniejszych ośrodków do podejmowania wysiłku organizacji zawodów jeździeckich, a w perspektywie dalszej stwarzałaby przyzwolenie na próby organizacyjnej monopolizacji zawodów na terenie ZZJ. Przypominamy sytuację z ubiegłego roku, gdy chaos w kalendarzu spowodowany m.in. licznymi i na ostatnią chwilę zmianami terminów zawodów, wprowadzonymi przez Państwo Mańczak, znacznie zaburzył innym naszym organizatorom i zawodnikom realizację planów startowych. Rolą Zarządu ZZJ jest organizacja życia sportowego na terenie województwa; organizacja związana jest z określeniem i przestrzeganiem zasad - ich przestrzeganie pozwoli uniknąć w przyszłości podobnych nieporozumień. Już dziś uprzejmie przypominamy Pani Annie Mańczak o terminowym zgłaszaniu imprez jeździeckich na rok przyszły.

2 maja br.zapraszamy do Bonina koło Łobza na regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie !!. Propozycje już w zakładce ''Kalendarz / Zawody''.

Uwaga organizatorzy!!! Propozycje do akceptacji minimum 14 dni przed planowaną imprezą!!

Podczas dzisiejszego zebrania Zarządu odbyło się oficjalne przekazanie pieniędzy zebranych za pośrednictwem ZZJ na pomoc dla spalonej stajni w Karolewku. Zebrana kwota na dzień dzisiejszy / 13.04.2016 / to 32 945,84 zł !!! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu LKS Karolewko i Zarządu za ofiarność. Kwoty jakie wpływały od darczyńców były różne; od 2 zł do 800 zł, ale wszystkie wypływały z dobrego serca i solidarności środowiska, które spisało się na medal.